• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Risitë

Aktivitetet ndërkulturore në gjysëmvjetorin e parë të vitit shkollorë 2021/2022

Aktivitete të shumëllojshme dhe të pasuruara me dimensionin interkulturor u realizuan me sukses nga 80 mësimdhënës nga arsimi fillor dhe i mesëm në të gjithë vendin.

Aktivitete interkulturore në muajin tetor 2021

Mbi 80 mësimdhënës të shkollave fillore dhe të mesme në të gjithë vendin kanë bërë një numër të madh të ndërhyrjeve ndërkulturore në përmbajtje të ndryshme mësimore, duke theksuar parimet […]

Aktivitete Interkulturore 2020/2021

Gjatë vitit shkollor 2020/2021, mësuesit dhe nxënësit tanë të zellshëm realizuan me sukses aktivitete të ndryshme me elemente interkulturore.

Promovimi on-line i eduresurs.mk

Me kënaqësi ju njoftojmë se me datë 07.04.2021. u promovua platforma e parë edukativo-arsimore interkulturore, si produkti i fundit i Qendrës për Dialog Nansen Shkup. Qendra për Dialog Nansen Shkup […]

Aktivitete interkulturore në gjysëm vjetorin e dytë

Nga 15.02.2021 mësueset dhe profesorët nga shkollat në gjithë vendin kanë filluar të realizojnë aktivitete me elemente interkulturore. Iu dëshirojmë edhe shum aktivitete të tjera interesante!

Donacion për shkollat nga QDN Shkup dhe Ambasada e Norvegjisë në Beograd

Përballë shumë sfidave të cilat i imponoi përditshmëria jonë në kushte pandemie, është veçanërisht e rëndësishme të mos harrojmë ata që kanë më shumë nevojë për kujdes, mbrojtje dhe vëmendje – fëmijët.

Qendra për dialog Nansen Shkup dhe Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë, me qendër në Beograd, së bashku siguruan dhe përgatitën një donacion prej 100 paketave me dezinfektues dhe produkte higjienike për disa shkolla fillore në vend.

Shkollat nga Kumanova, Shkupi, Tetova, Gostivari, Dibra, Manastiri, Krusheva, Borina, Kanatllari dhe Konçe janë partnerë të dëshmuar për shumë vite në zbatimin e Modelit Nansen për arsim interkulturor dhe sinqerisht shpresojmë se kjo ndihmë simbolike do të kontribuojë për një vit shkollor më të sigurt dhe për mbrojtje të shëndetit të nxënësve dhe mësimdhënësve.

Promovim Libër bashkëbisedimesh maqedonisht-shqip / shqip-maqedonisht

Qendra për Dialog – Nansen, si një organizatë joqeveritare, por shumë e suksesshme, prore ka promovuar dhe po promovon vlera për një arsim sa më cilësor duke i mbështetur në ndërkulturalizëm dhe kohezion ndëretnik. Ky Libër bashkëbisedimesh maqedonisht-shqip dhe shqip-maqedonisht është projekt që u mbështet edhe nga Komisari i Lartë i Pakicave Kombëtare ndërsa e hartuan dy autorë, që të dy profesorë universitarë: prof. dr. Berton Sulejmani dhe prof. dr. Veselinka Labroska.

Fotografitë e nxënësve janë shpallur pas sigurimit të pëlqimit nga ana e prindërve/kujdestarëve të tyre.

Arkivi