• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

(25.11 – 02.12, 2008) Arsimtarët e shkolles dhe prindërit e nxënësve të cilët mësojnë në Shkollen fillore dygjuhësore të integruar në Komunen Jegunovcë, prej 25 Nëntor...

Fotografitë e nxënësve janë shpallur pas sigurimit të pëlqimit nga ana e prindërve/kujdestarëve të tyre.

Arkivi