• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Gabriela Merxhanoska dhe Nagihan Snopçe së bashku me nxënësit e klasës së dytë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore "Fabulat...

Мë 20 shkurt 2019, mësimdhënëset Maja Miteva Petroska dhe Zaharica Ilieska, me nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës “Traditat” nga...

Më 18 shkurt 2019, mësimdhënësit Darko Taleski dhe Natasha Zabrçanec me nxënësit e klasës së gjashtë realizuan aktivitete në kuadër të temës “Ngjyra dhe tone” nga sekcioni i...

Në shkurt 2019, mësimdhënësit Jagoda Miteva dhe Kemal Alicov me nxënësit e klasës së dytë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore Komunikacioni hekurudhor, nga sekcioni...

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Dijana Petkoska dhe Valbona Stafai, me nxënësit e klasës së shtatë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Me muzikë nëpër...

Gjatë muajit janar dhe shkurt 2019, mësimdhënëset Aneta Shukriu Nebiu dhe Lence Popovska bashkë me nxënës të klasës së katërt realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore...

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Selbie Zekirova dhe Ana Ivanova Tamakarova realizuan aktivitete hyrëse jashtëmësimore sipas modelit Nansen për arsimim interkulturor me...

Gjatë muajit shkurt 2019, mësuesit Emel Memisheva dhe Julia Svirkov realizuan aktivitetin hyrës "Libri i miqësisë" sipas modelit Nansen për arsim interkulturor me nxënësit e...

Gjatë muajit shkurt, mësimdhënëset Ruhije Sali dhe Biljana Narashanova bashkë me nxënës së klasës së pestë realizuan aktivitetin ditor “PVC” në kuadër të temës mujore...