• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Më 20 mars, 2013, përfaqësues nga ekipi për edukim pranë QDN Shkup, morën pjesë në shënimin e festës tradicionale Trimeri në Strumicë e cila shënon ditën e tretë të karnevalit...

Fotografitë e nxënësve janë shpallur pas sigurimit të pëlqimit nga ana e prindërve/kujdestarëve të tyre.

Arkivi