• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Më 25 prill, 2013 në hapsirat e shkollës fillore “Marshall Tito” Strumicë u realizua punëtori kreative me nënat e nxënësve të kyqur në projektin modeli Nansen për arsimim të...

Fotografitë e nxënësve janë shpallur pas sigurimit të pëlqimit nga ana e prindërve/kujdestarëve të tyre.

Arkivi