• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Gjatë muajit dhjetor 2012, nxënësit e shkollave fillore të përfshira në projektin modeli Nansen për arsimim të integruar morën pjesë në konkursin për vizatime të organizuar...

Fotografitë e nxënësve janë shpallur pas sigurimit të pëlqimit nga ana e prindërve/kujdestarëve të tyre.

Arkivi