• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Më 17 dhjetor 2014, QDN Shkup zyrtarisht shënoi fillimin e projektit modeli Nansen për arsimim të integruar në SHF “Ali Bektashi” dhe SHF “Vuk Stefanoviç- Karaxhiç” në komunën...

Fotografitë e nxënësve janë shpallur pas sigurimit të pëlqimit nga ana e prindërve/kujdestarëve të tyre.

Arkivi