• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Më 25 shkurt 2019, mësimdhënësit Todorka Nane dhe Nadica Nane realizuan aktivitetin ditor “Herbarium” në kuadër të temës “Përmbledhjet” nga “Eko sekcioni” i Programit vjetor...

Më 25 shkurt 2019, mësimdhënësit Merita Ismajlovska dhe Valentina Bosilkovska bashkë me nxënësit e klasës së dytë realizuan aktivitetin jashtëmësimor “Në autoshkollë”. Për...

Më 25 shkurt 2019, mësimdhënësit Merita Ismajlovska dhe Valentina Bosilkovska bashkë me nxënësit e klasës së dytë realizuan aktivitetin jashtëmësimor “Në autoshkollë”. Për...

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Radica Acevska dhe Mirsada Idrizi, së bashku me nxënësit e klasës së parë dhe të dytë realizuan aktivitete hyrëse jashtëmësimore me anë...

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Syzana Spahiu dhe Gjurgjica Marinova bashkë me nxënës të klasës së parë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Përjetime...

Gjatë muajit janar dhe shkurt 2019, mësimdhënëset Lençe Angjelkoska dhe Afrime Durmishi, me nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës...

Më 21 shkurt 2019, mësimdhënëset Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti me nxënësit e klasës së parë realizuan aktivitetin ditor “Shishe qelqi” nga tema mujore Lojëra me qelq...

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Hyrmete Alla dhe Tijana Bajraktarska bashkë me nxënës të klasës së katërt realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Qëndisje” nga...

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Silvija Roshkova dhe Sadik Iseni, bashkë me nxënësit e klasës së shtatë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Belgjika” nga...