• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

NJOFTIM Mësimdhënësit të cilët kanë përfunduar nivelin bazik dhe të avancuar të trajnimeve për Modelin Nansen për arsim të integruar, si dhe tandemët e mësimdhënësve nga...

Fotografitë e nxënësve janë shpallur pas sigurimit të pëlqimit nga ana e prindërve/kujdestarëve të tyre.

Arkivi