• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Më 6 mars 2019 mësimdhënësit Jagoda Dimovska dhe Izet Jusufi me nxënësit e klasës së gjashtë dhe të shtatë realizuan aktivitete nga seksioni Njihu me Maqedoninë i Programit...

Gjatë muajit shkurt dhe mars 2019, mësimdhënëset Hyrmete Alla dhe Tijana Bajraktarska bashkë me nxënës të klasës së katërt realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore...

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Elizabeta Jovanovska dhe Ylbere Arifi dhe mësimdhënësit Valentina Blagoevska Petrushevska dhe Rejhan Rushiti, bashkë me nxënësit e...

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Mirjana Nevenova dhe Fatmire Mahmudi bashkë me nxënës të klasës së katërt realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Qëndisje” nga...

Më 27 shkurt 2019, mësimdhënësit Kristina Stojanova dhe Zerin Kokaljari me nxënësit e klasës së gjashtë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore "Modelim" nga sekcioni i...

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Svetlana Koçovska dhe Afërdita Amedovska, së bashku me nxënësit e klasës së tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Ditët...

Gjatë shkurtit 2019, mësimdhënësit Emilija Prçkova dhe Atixhe Seiti bashkë me nxënësit e klasës së tetë realizuan aktivitete në kuadër të sekcionit Mediatiko – skenik të...

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Daniela Mladenovska dhe Teuta Bediu realizuan aktivitetin “Harabeli gri” në kuadër të temës mujore “Bora e parë” nga Sekcioni i Artit i...

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Elena Popovska dhe Lindita Jusufi, me nxënësit e klasës së shtatë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Nëpër Evropë – Skocia...