• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Më 31 maj 2018, mësimdhënëset Merlin Stojanovska dhe Zejnepe Bajrami së bashku me nxënësit e përfshirë në modelin Nansen për arsimin interkulturor shënuan përfundimin e...

Më 30 dhe 31 maj 2018, mësimdhënëset Lençe Angjelkoska dhe Afrime Durmishi së bashku me nxënësit e përfshirë në modelin Nansen për arsimin interkulturor shënuan përfundimin e...

Më 30 dhe 31 maj 2018, mësimdhënëset Gabriela Merdzanoska dhe Nahigian Snopce së bashku me nxënëait e përfshirë në modelin Nansen për arsimin interkulturor shënuan përfundimin...

Për të shënuar fundin e suksesshëm të vitit shkollor dhe Nansen aktivitetet interkulturore për këtë vit shkollor, më 30 maj 2018 mësimdhënëset Violeta Parevska dhe Luljeta...

Më 30 maj 2018 mësimdhënëset Lidija Bilbiloska dhe Drita Jakupi organizuan aktivitetet e integruara në frymën e festimit të ditëlindjeve dhe përfundimit të suksesshëm të...

30 maj, 2018 - gjatë muajit maj, mësimdhënëset Gordana Tomeska dhe Suzana Vejseli realizuan aktivitetet interkulturore si pjesë e seksionit Eko të realizuar me nxënësit. Temat...

Më 24 maj 2018 mësimdhënëset Zejnepe Bajrami dhe Merlin Stojanovska realizuan aktivitetin “Dragoi laraman” në suaza të temës “Gëzime fëmijërore” si pjesë e sekcionit të...

Më 9 dhe 23 maj 2018, mësimdhënëset Violeta Parevska dhe Luljeta Qerimi realizuan aktivitetet interkulturore si pjesë e seksionit Eko të realizuar me nxënësit. Temat ditore të...

Fotografitë e nxënësve janë shpallur pas sigurimit të pëlqimit nga ana e prindërve/kujdestarëve të tyre.

Arkivi