• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Melek Jonuzi dhe Jasmina Kostova, së bashku me nxënësit e klasës së tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore "Veshjet...

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Liljana Stavreska, Bastri Ristemi dhe Gordana Mojsoska, me nxënësit e klasës së shtatë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore...

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Florina Skenderi dhe Vesna Danajloska bashkë me nxënës të klasës së dytë dhe të tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore...

Gjatë muajit janar dhe shkurt 2019, mësimdhënëset Aneta Kazioska dhe Mirushe Xhaferi, me nxënësit e klasës së pestë realizuan aktivitete në kuadër të temave mujore “Danimarka”...

Gjatë muajit janar dhe shkurt, mësueset Ruhije Sali dhe Biljana Narashanova realizuan aktivitetin ditor “Strehimi dhe ushqimi i zogjve”në kuadër të temës mujore “Kujdesi për...

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Jasmina Efremoska dhe Luljeta Aziri bashkë me nxënësit e tyre realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Gëzime dimërore” nga...

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Alpina Fejzuli Beshiri dhe Milica Apostolovska, me nxënësit e klasës së katërt realizuan aktivitetin ditor “Pasuritë e natyrës (qendrat...

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Jasmina Efremoska dhe Luljeta Aziri, së bashku me nxënësit e klasës së parë realizuan aktivitete hyrëse jashtëmësimore me anë të të...

Fotografitë e nxënësve janë shpallur pas sigurimit të pëlqimit nga ana e prindërve/kujdestarëve të tyre.

Arkivi