• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Gabriela Merxhanoska dhe Nagihan Snopçe së bashku me nxënësit e klasës së dytë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore "Fabulat...

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Dijana Petkoska dhe Valbona Stafai, me nxënësit e klasës së shtatë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Me muzikë nëpër...

Gjatë muajit janar dhe shkurt 2019, mësimdhënëset Aneta Shukriu Nebiu dhe Lence Popovska bashkë me nxënës të klasës së katërt realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore...

Gjatë muajit shkurt, mësimdhënëset Ruhije Sali dhe Biljana Narashanova bashkë me nxënës së klasës së pestë realizuan aktivitetin ditor “PVC” në kuadër të temës mujore...

Gjatë muajve janar dhe shkurt 2019, mësimdhënëset Olivera Gjorgjioska dhe Ardiana Ziberi, së bashku me nxënësit e klasës së tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës...

Gjatë muajve janar dhe shkurt 2019, mësimdhënëset Lidija Bilbiloska dhe Drita Jakupi, së bashku me nxënësit e klasës së tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore...

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Aleksandra Kirova dhe Mimoza Bexheti, së bashku me nxënësit e klasës së tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore "Veshjet...

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Xhejlan Ismaili dhe Lidija Serafimovska, me nxënësit e klasës së tretë realizuan aktivitete jashtëmësimore sipas modelit Nansen, në...

Fotografitë e nxënësve janë shpallur pas sigurimit të pëlqimit nga ana e prindërve/kujdestarëve të tyre.

Arkivi