• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Kontakti

Kontakt forma

Kontakt personat

biljana-contact
Biljana Krsteska Papic
Menaxhere për edukim, trajnim dhe zhvillim
veton-contact
Veton Zekolli
Projekt Menaxhues