Më 24 mars 2019, mësimdhënësit Spasiçe Nikollovska dhe Isnisha Salioski nga shkolla periferike “Nikola Karev”, f.Borinë, me nxënësit e klasës së dytë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore Komunikacioni ujor, nga sekcioni i Komunikacionit i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore.

Për realizimin e këtij aktiviteti, nxënësit punuan të ndarë në tre grupe në të cilat: krijuan sipërfaqe ujore, sipas një recete (me përzierjen e xhelatinës me ujë dhe ngjyrë të kaltër), anije letre me ngjyra të ndryshme dhe flamuj nga vende të ndryshme të botës. Në fund të aktivitetit, të gjitha grupet krijuan një tërësi, flamuj u vendosën në anije, ndërsa anijet i vendosën të lundrojnë në ujë.

Qëllimet e aktivitetit: zhvillimi i kureshtjes dhe interesit tek nxënësit në lidhje me transportin e ujit, inkurajimi i  imagjinatës së fëmijëve dhe kreativitetit në formësimin e automjeteve të ujit, mbështetja e marrëdhënieve konstruktive të bashkëpunimit në realizimin e detyrave të grupit dhe sensibilizimi i fëmijëve për burime të mundshme të rrezikut në trafikun ujor.