• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Evaluatorë të jashtëm

Evaluatorë të jashtëm lokal

Prof. Dr. Elena Açkovska – Leshkovska
Instituti i psikologjisë
Fakulteti filozofik
Shkup, Maqedoni

Prof. Dr. Suzana Miovska – Spaseva
Instituti i pedagogjisë
Fakulteti filozofik
Shkup, Maqedoni

Prof. Dr. Hana Saliu
Departamenti i Psikologjisë
Fakulteti Filozofik
Tetovë, Maqedoni

Prof. Dr. Vera Stojanovska
Instituti i pedagogjisë
Fakulteti filozofik
Shkup, Maqedoni

Evaluatorë të jashtëm ndërkombëtarë

Dr. Ann Murray
Belfast, Irlanda Veriore