• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Category Archives: Risite NMAI

Donacion për shkollat nga QDN Shkup dhe Ambasada e Norvegjisë në Beograd

Përballë shumë sfidave të cilat i imponoi përditshmëria jonë në kushte pandemie, është veçanërisht e rëndësishme të mos harrojmë ata që kanë më shumë nevojë për kujdes, mbrojtje dhe vëmendje – fëmijët.

Qendra për dialog Nansen Shkup dhe Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë, me qendër në Beograd, së bashku siguruan dhe përgatitën një donacion prej 100 paketave me dezinfektues dhe produkte higjienike për disa shkolla fillore në vend.

Shkollat nga Kumanova, Shkupi, Tetova, Gostivari, Dibra, Manastiri, Krusheva, Borina, Kanatllari dhe Konçe janë partnerë të dëshmuar për shumë vite në zbatimin e Modelit Nansen për arsim interkulturor dhe sinqerisht shpresojmë se kjo ndihmë simbolike do të kontribuojë për një vit shkollor më të sigurt dhe për mbrojtje të shëndetit të nxënësve dhe mësimdhënësve.

Promovim Libër bashkëbisedimesh maqedonisht-shqip / shqip-maqedonisht

Qendra për Dialog – Nansen, si një organizatë joqeveritare, por shumë e suksesshme, prore ka promovuar dhe po promovon vlera për një arsim sa më cilësor duke i mbështetur në ndërkulturalizëm dhe kohezion ndëretnik. Ky Libër bashkëbisedimesh maqedonisht-shqip dhe shqip-maqedonisht është projekt që u mbështet edhe nga Komisari i Lartë i Pakicave Kombëtare ndërsa e hartuan dy autorë, që të dy profesorë universitarë: prof. dr. Berton Sulejmani dhe prof. dr. Veselinka Labroska.

Promovimi i doracakut „101 lojëra”

Qendra për Dialog Nansen Shkup, me kënaqësi të veçantë njofton promovimin e doracakut „101 lojëra” të krijuar dhe të përgatitur nga ana e ekipit të QDN Shkup. I njëjti përmban lojëra të ndryshme argëtuese, të lehta dhe interesante, të përshtatshme për të gjithë grupmoshat. Lojërat e ofruara në këtë doracak janë të shumëllojshme dhe mund të aplikohen si në ambientin shkollor, ashtu edhe në ambientin shtëpiak, familjar.

Aktiviteti përfundimtar dhe ndarja e diplomave

Më 31 maj 2019, mësimdhësit Zujca Stojanova dhe Deniz Rexhepov së bashku me nxënësit e klasës së parë realizuan aktivitetin përfundimtar jashtëmësimor sipas modelit Nansen për vitin shkollor 2018/2019.Në oborrin e shkollës, nxënësit luajtën lojëra të ndryshme me karakter garues, qëllimet e të cilave ishin nxitja e nxënësve për të bërë ushtrime, zhvillimi i ndjenjës për realizim estetik të lëvizjeve dhe stimulimi i nxënësve për kryerje të ushtrimeve në mënyrë të drejtë. Të gjithë nxënësit morën pjesë aktive në aktivitet dhe treguan frymë sportive të shkëlqyer. Në fund të aktivitetit, me qëllim të shënimit të përfundimit të suksesshëm të vitit shkollor, nxënësve iu ndanë diploma për pjesëmarrjen në aktivitetet e modelit Nansen për arsim interkulturor.QDN Shkup ju dëshiron verë të lumtur dhe zbavitëse!

Aktiviteti përfundimtar dhe ndarja e diplomave

Më 27 maj 2019, mësimdhënësit Natasha Zabrçanec dhe Darko Taleski bashkë me nxënësit e klasës së gjashtë realizuan aktivitetin “Portret” në kuadër të temës “Fotografia” nga sekcioni i Artit i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore.Nxënësit ishin të ndarë në çifte, tandemi i mësimdhënësve secilit grup i dha vizatim me nje emocion të caktuar. Secili nxënës vizaton portretin e shokut me emocionin e dhënë në fletë.Në fund të aktivitetit, me qëllim të shënimit të përfundimit të suksesshëm të vitit shkollor, nxënësve iu ndanë diploma për pjesëmarrjen në aktivitetet e modelit Nansen për arsim interkulturor.QDN Shkup ju dëshiron verë të lumtur dhe zbavitëse!

Kopshti i perimeve

Më 27 maj 2019, mësimdhënëset Todorka Nane dhe Nadica Nane bashkë me nxënës të klasës së pestë realizuan aktivitetin ditor “Sallata jeshile” në kuadër të temës “Kopshti i perimeve” nga Eko sekcioni i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore.Gjatë këtij aktiviteti, nxënësit patën mundësi të mësojnë më shumë për sallatën jeshile, çfarë lloj bime është, çfarë përmban, si ndikon në organizëm dhe çfarë rëndësie ka për shëndetin e njeriut. Nxënësit bënë krahasime me disa lloje të perimeve dhe me to përgatitën një sallatë.Qëllimet e këtij aktiviteti janë: njohja me rolin dhe rëndësinë e sallatës jeshile si pjesë e të ushqyerit të shëndetshëm, si parakusht për rritje dhe zhvillim të drejt, nxitja e kuriozitetit tek nxënësit për ndërgjegjësim dhe hulumtim, nxitja e bashkëpunimit midis nxënësve dhe mësuesve nga të dyja grupet, inkurajimi dhe mbështetja e një klime pozitive socio-emocionale në grup si dhe pasurimi i fjalorit aktiv të nxënësve me koncepte të reja nga të dy gjuhët.

Stereotipe kulturore

Gjatë muajit maj 2019, psikologu i shkollës Svetlana Asprovska Todoroviç bashkë me nxënësit e vitit të dytë realizuan aktivitete në kuadër të temës “Stereotipe kulturore”.

Për realizimin e këtij aktiviteti, nxënësit punuan në grupe. Secili grup mori nga një shembull të ajsbergut kulturor, në të cilin ishin të shënuara karakteristikat e dukshme në shikim të parë për një kulturë, si dhe karakteristikat subtile të cilat shfaqen pasi njohim më shumë përfaqësues të asaj kulture. Nxënësit kishin për detyrë të shkruajnë karakteristikat e një përfaqësuesi të një kulture të caktuar dhe në fund të aktivitetit, secili grup e prezantoi ndërsa nxënësit e tjerë shtuan ose parashtruan pytje në lidhje me prezantimin.

Qëllimet e aktivitetit janë: tejkalimi i stereotipave dhe paragjykimeve ndaj dallimeve në rrethinën më të ngushtë, përkrahja e komunikimit dhe bashkëpunimit konstruktiv mes nxënësve nga bashkësi të ndryshme etnike si dhe përkrahja e vetë-organizimit tek nxënësit gjatë realizimit të aktiviteteve të përbashkëta.