• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Modeli Nansen për arsim interkulturor

Aktivitete Interkulturore 2020/2021

Gjatë vitit shkollor 2020/2021, mësuesit dhe nxënësit tanë të zellshëm realizuan me sukses aktivitete të ndryshme me elemente interkulturore.