• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Modeli Nansen për arsim interkulturor

Fundi i gjysëmvjetorit të parë në vitin shkollor 2019/2020

Së shpejti, në mënyrë të gëzuar dhe të hareshme po përfundon edhe një gjysëm vit shkollor interkulturor, falë përkushtimit, motivimit, energjisë pozitive, mundit dhe dashurisë së tandemeve të mësimdhënësve, nxënësve, prindërve dhe bashkëpunëtorëve të Modelit Nansen për arsim interkulturor.

I falenderojmë të gjithë për bashkëpunimin e shkëlqyeshëm dhe për arritjet e tyre në vitin 2019!