• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Modeli Nansen për arsim interkulturor

Ushqehemi shëndetshëm dhe jetojmë shëndetshëm

03.10.2018 (grupi i parë) dhe 10.10.2018 (grupi i dytë)

Tandemi: Olivera Gjorgjioska dhe Ardijana Ziberi

Objektivat e aktivitetit:

  • Inkurajimi i respektit dhe bashkëpunimit mes nxënësve;
  • Zhvillimi i ndjenjës së gëzimit dhe kënaqësisë në realizimin e lojërave jashtëmësimore;
  • Njohja me rëndësinë e ushqimit të shëndetshëm në jetën e përditshme;
  • Njohja me rëndësinë e një diete cilësore për rritjen dhe zhvillimin e duhur;
  • Thellimi i shprehive kulturore dhe higjienike në përgatitjen dhe konsumimin e frutave dhe perimeve.