• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Modeli Nansen për arsim interkulturor

Ndahet mirënjohje për psikologen shkollore pranë Sh.f.K “Goce Dellçev” Gostivar

Më 10 tetor, 2018 Qendra për Dialog Nansen Shkup ndau mirënjohje për znj. Gordana Nastovska psikologe në shkollën fillore “Goce Dellçev” në Gostivar. Mirënjohja u prezantua nga drejtori ekzekutiv i QDN Shkup Sasho Stojkovski në shenjë falënderimi për bashkëpunim të vazhdueshëm, angazhimin dhe mbështetjen e aktiviteteve të realizuara në kuadër të modelit Nansen për arsimim interkulturor në suaza të shkollës fillore “Goce Dellçev” në Gostivar. Përveç bashkëpunim me nxënësit, arsimtarët dhe prindërit, QDN Shkup i jep rëndësi të veçantë bashkëpunimit dhe konsultimeve me shërbimet profesionale të shkollave, si thelbësore për mbështetjen e procesit të rregullt arsimor dhe të gjitha aktivitetet jashtëmësimore me karakter interkulturor.