• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Modeli Nansen për arsim interkulturor

Programi për bashkëpunim me prindër në Vinicë

Në suaza të SHF “Sllavço Stojmenski” në komunën e Vinicës, mësimdhënëset Selma Ademova dhe Radmila Atanasova realizuan punëtorinë kreative me prindërit dhe nxënësit të kyçur në projektin  modeli Nansen për arsimim të integruar në suaza të SHF “Sllavço Stojmenski” në komunën e Vinicës. Punëtoria kreative u organizua në kuadër të programit për bashkëpunim me prindër.