• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Modeli Nansen për arsim interkulturor

Filluan aktivitetet e NMAI në SH. F “ Bratstvo-Migeni”

Më 12 nëntor, 2014 nxënësit e klasës së gjashtë, të ciët janë të përfshirë në projektin e Nansen modelit për arsimim të integruar në Sh. F. ” Bratstvo-Migeni”, ndoqën akivititetin e parë të integruar jashtëmësimor. Aktiviteti ishte i organizuar nga mësimdhënësit të përfshirë në projekt znj. Sihana Kaba – Kasami , znj. Daniela Apostolovska, znj. Gonxhe Ejubi dhe znj. Aleksandra Kundevska. Nxënësit kishin kënaqësinë të marin pjesë në shumëllojshmërinë e lojrave dhe aktiviteteve të cilat janë të veçanta për Nansen modelin për arsimim të inegruar.Ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim në kuadër të QDN Shkup mori pjesë në këtë aktivitet të parë në kuadër të projektit NMAI.