• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Modeli Nansen për arsim interkulturor

Filloi viti i ri shkollor 2010/2011

(01.09.2010) 1 Shtatori… Ditë e mrekullueshme!
Në oborrin e shkollës SHFID “Fridtjof Nansen” sërish u dëgjua zhurma e fëmijëve e cila në të vërtetë e shënoi fillimin e vitit të ri shkollor 2010/2011.