• sq
  • sq

Modeli Nansen për arsim interkulturor

Fillimi i orës së parë shkollore në SHFDGJI “Fridtjof Nansen”

(01.09, 2008) Më 1 Shtator në SHFDGJI në fshatin Prelubishtë filloi ora e parë shkollore që do të thotë edhe fillim zyrtarë me implementimin e programit të integruar dygjuhësor në një shkollë fillore në Republikën e Maqedonisë.