• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
Pjesëmarrje e suksesshme në MNAI
Më 31 maj 2018, mësimdhënëset Merlin Stojanovska dhe Zejnepe Bajrami së bashku me nxënësit e përfshirë në modelin Nansen për arsimin interkulturor shënuan përfundimin e suksesshëm të aktiviteteve
Diploma për pjesëmarrje në MNAI
Më 30 dhe 31 maj 2018, mësimdhënëset Lençe Angjelkoska dhe Afrime Durmishi së bashku me nxënësit e përfshirë në modelin Nansen për arsimin interkulturor shënuan përfundimin e suksesshëm
Diploma për pjesëmarrje në MNAI
Më 30 dhe 31 maj 2018, mësimdhënëset Gabriela Merdzanoska dhe Nahigian Snopce së bashku me nxënëait e përfshirë në modelin Nansen për arsimin interkulturor shënuan përfundimin e suksesshëm
Ekspozita dhe diploma MNAI
Për të shënuar fundin e suksesshëm të vitit shkollor dhe Nansen aktivitetet interkulturore për këtë vit shkollor, më 30 maj 2018 mësimdhënëset Violeta Parevska dhe Luljeta Qerimi organizuan
Dhurata për ditëlindje dhe diploma
Më 30 maj 2018 mësimdhënëset Lidija Bilbiloska dhe Drita Jakupi organizuan aktivitetet e integruara në frymën e festimit të ditëlindjeve dhe përfundimit të suksesshëm të aktiviteteve interkulturore jashtëmësimore
Aktivitetet pranverore
30 maj, 2018 - gjatë muajit maj, mësimdhënëset Gordana Tomeska dhe Suzana Vejseli realizuan aktivitetet interkulturore si pjesë e seksionit Eko të realizuar me nxënësit. Temat ditore të
Dragoi laraman
Më 24 maj 2018 mësimdhënëset Zejnepe Bajrami dhe Merlin Stojanovska realizuan aktivitetin “Dragoi laraman” në suaza të temës “Gëzime fëmijërore” si pjesë e sekcionit të artit. Qëllimi i
Aktivitete kreative pranverore
Më 9 dhe 23 maj 2018, mësimdhënëset Violeta Parevska dhe Luljeta Qerimi realizuan aktivitetet interkulturore si pjesë e seksionit Eko të realizuar me nxënësit. Temat ditore të aktiviteteve
Aktivitete për njohje të ndërsjellë
Më 22 maj 2018, mësimdhënësit Sead Ibraimoski dhe Zhaneta Dollovani realizuan aktivitetet e integruara jashtëmësimore me nxënësit e klasës së tretë dhe katërt. Qëllimet kryesore të aktivitetit ishin:
Dhurata për ditëlindje
Më 22 maj 2018 mësimdhënëset Lençe Angjelkoska dhe Afrime Durmishi organizuan aktivitetet e integruara në frymën e festimit të ditëlindjeve. Qëllimet dhe detyrat e aktiviteteve ishin: krijimi i

Fotografitë e nxënësve janë shpallur pas sigurimit të pëlqimit nga ana e prindërve/kujdestarëve të tyre.

Arkivi