• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

03.10.2018 (grupi i parë) dhe 10.10.2018 (grupi i dytë) Tandemi: Lidija Bilbiloska dhe Drita Jakupi Objektivat e aktivitetit: Inkurajimi i respektit dhe...

Në 2 dhe 9 tetor 2018 mësimdhënëset Gabriela Merxhanoska dhe Nagihan Snopçe realizuan aktivitetin ditor “Shtrigat” me nxënësit e klasave të dyta si pjesë e temës mujore...

Më 9 tetor 2018, mësueset Vjollca Ramadanovska dhe Englantina Musliu realizuan aktivitetet e integruara jashtëmësimore me nxënësit në kuadër të seksionit Shprehje dhe...

Fotografitë e nxënësve janë shpallur pas sigurimit të pëlqimit nga ana e prindërve/kujdestarëve të tyre.

Arkivi