„Format, metodat dhe mjetet për monitorimin, kontrollimin dhe vlerësimin e arritjeve të nxënësve” ishte tema e punëtorisë së tretë nga trajnimet e Modulit B të realizuar nga Prof. Dr.
Me ligjëratën e profesorit Steiner Bryn, përfundoi me sukses cikli prej 6 punëtorive nga Moduli A. Mbi 50 mësimdhënës, bashkëpunëtorë profesional dhe edukatorë kanë marrë pjesë aktive në trajnimet
Punëtoria e pestë me temë: Arsimi pozitiv u realizua nga ana e Prof. Dr. Ognen Spasovskit, për pesë grupe të mësimdhënësve nga Moduli A. Nëpërmjet aktiviteteve dhe diskutimeve të
Një grup studentësh dhe profesorësh nga University of South-East Norway e vizituan zyrën e QDN Shkup dhe u njohën me zhvillimin dhe aktivitetet e organizatës.
Punëtoria e dytë nga Moduli B me temë „Qasjet edukativo – arsimore interkulturore” u realizua me sukses nga ana e Prof. Dr. Suzana Miovska – Spaseva për dy grupe
Me temën „Kultivimi i një klime të sigurt në shkollë”, u mbajt trajnimi i parë nga Moduli B për dy grupe mësuesish. Prof. Dr. Elena Açkovska Leshkovska, prezantoi dhe
Punëtoria e katërt e Modulit A u përfundua me sukses për pesë grupe të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesional. Tema e punëtorisë së katërt nga Moduli A - Komunikimi si
Më datë 12.07.2022 është nënshkruar Memorandumi i ri për bashkëpunim, i cili do të mbështesë përpjekjet e QDN Shkup dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së R. së Maqedonisë
„Tejkalimi i stereotipave dhe paragjykimeve në mjediset shkollore" është tema e tretë e përfshirë në programin e trajnimit nga Moduli A. 60 mësues dhe bashkëpunëtorë profesionistë nga pothuajse të
Bashkëpunimi i frytshëm shumëvjeçar në mes të Zyrës së Komisarit të Lartë të OSBE-së për Pakica Kombëtare dhe Qendrës për Dialog Nansen Shkup rezulton në promovimin e sotëm të