• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Училишта

Модел училишта

ООУ ,,Гоце Делчев”

Општина Гостивар

ООУ ,,Лирија”

Општина Тетово

ООУ ,,Братство”

Општина Карпош

СУГС ,,Браќа Миладиновци”

Општина Скопје

ООУ ,,Толи Зордумис”

Општина Куманово

ООУ ,,Гоце Делчев”

Општина Битола

ООУ ,,Пенестија”

Општина Дебар

СТОУ „Гостивар“

Општина Гостивар

ООУ „Крсте Петков Мисирков“

Општина Радовиш

СОУ „Гостивар“

Општина Гостивар

Училишта со (КИО) проектни активности

ООУ ,,Гоце Делчев”

Општина Конче

ООУ ,,Кирил и Методиј”

с. Канатларци, Општина Прилеп

ООУ ,,Никола Карев”

Општина Крушево

ООУ ,,Битолскиот Конгрес”

с. Лопате, Општина Куманово

СУГС ,,Георги Димитров”

Општина Скопје

Училишта кои го спроведувале НМИО

Основно училиште “Фридтјоф Нансен” Прељубиште, Општина Јегуновце
Средно училиште “Моша Пијаде” Прељубиште, Општина Јегуновце
Основно училиште “Маршал Тито” Општина Струмица
Основно училиште “Рајко Жинзифов” Општина Чаир
Основно училиште “Страшо Пинџур” Општина Карбинци
Основно училиште “Вук Стефановиќ Караџиќ” Општина Бујановац
Основно училиште “Али Бекташи” Општина Бујановац
Основно училиште “Славчо Стојменски” Општина Виница
Основно училиште “Кочо Рацин” Огњанци, Општина Петровец
Основно училиште “Никола Карев” Саждево, Општина Крушево
Основно училиште “Никола Карев” Борино, Општина Крушево
ССУГС “8. Септември” Општина Скопје
ООУ “Братство Миѓени” Општина Тетово