• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Нансен Модел за интегрирано образование

Директори на училишта од Босна и Херцеговина во посета на НДЦ Скопје

На 15 октомври 2018 година, група составена од директори од основни училишта од Босна и Херцегоцина, како и претставник од НДЦ Приједор беа на работна посета на НДЦ Скопје и Тренинг центарот, каде што одблиску се запознаа со работата во Нансен училиштата, придобивките од Нансен моделот за интеркултуно образование како и со работата на Тренинг центарот за интеркултурно образование. Групата беше составена од Светлана Радаковиќ- Ружичиќ, директорка на ОУ „Младен Стојановиќ“, Љубија, Приједор, Маја Бјељац, директорка на ОУ „Кирил и Методије“ Трнопоље, Приједор, Зинајда Пашагиќ- Хаџиќ, директорка на ОУ „Фатјовци“ Сански Мост и Тања Миловановиќ од НДЦ Приједор.
The group visited one of the most successful schools that works according to the Nansen model for intercultural education, the municipal primary school Goce Delcev in Gostivar. The visit to the school was organized by the NDC Skopje team, teachers and students included in the Nansen intercultural activities. The guests had the opportunity to attend the intercultural extracurricular activities that are carried out bilingually, in Macedonian and Albanian language in order to get more closely acquainted with the teaching methodology applied in ethnically-mixed groups of students.

Доделена благодарница на училишниот психолог при ООУ „Гоце Делчев“ Гостивар

На 10 октомври, 2018 година Нансен дијалог центар Скопје додели благодарница на г-ѓа Гордана Настовска, психолог при ООУ „Гоце Делчев“ Гостивар. Признанието беше врачено од страна на извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски во знак на благодарност за континуираната соработка, посветеност и поддршка на активностите реализирани во рамки на Нансен моделот за интеркултурно образование во ООУ „Гоце Делчев“ Гостивар. Освен соработката со учениците, наставниот кадар и родителите, НДЦ Скопје дава исклучителна важност на соработката и консултациите со стручните служби на училиштата како важен сегмент за поддршка на редовниот воспитно- образовен процес како и сите воннаставни активности од интеркултурен карактер.

Активности за запознавање на учениците

На 9 октомври 2018 година, наставничките Вјолца Крлуку и Нира Џаферовска ги реализираа интегрираните воннаставни активности со учениците во рамки на секцијата Креативно изразување и творење. Главните цели на активноста беа: запознавање на учениците и помнење на имињата на новите другарчиња; да се поттикнат на почитување, помагање и соработување во работата; да се развива чувството на радост и задоволство при учењето низ игра, како и поттикнување на учениците за меѓусебна соработка.

Меѓусебно запознавање на учениците

На 1. октомври 2018 година, наставничките Адила Несимоска и Арбана Села реализираа воведни воннаставни активности според Нансен моделот за интеркултурно образование со учениците вклучени во проектот. Целта на активноста беше меѓусебно запознавање на учениците и создавање позитивна работна клима во училницата. Во текот на часот беа реализирани разни активности и игри спроведени од страна на наставничките користејќи тандемска соработка и двојазичен приод. Учениците активно учествуваа на сите планирани активности и имаа одлична прилика да се запознаат со нивните врсници од другите класови.

Уметничко катче

На 21 и 28 септември 2018 година, наставничките Тијана Бајрактарска и Хурмет Ала реализираа интеркултурни активности планирани според месеќната тема „Нашето уметничко катче“. Цели на активностите беа: поттикнување на соработнички односи во групата; поддржување на конструктивната комуникација и соработка меѓу учениците и наставниците од две етнички групи; поддржување на креативноста и иновативноста кај учениците.

Воведни интеркултурни активности и игри

Во текот на месец септември 2018 година тандемот составен од наставничките Ардијана Зибери и Оливера Ѓорѓиоска ги реализираа воведните воннаставни активности според Нансен моделот за интеркултурно образование со учениците вклучени во проектот. Целта на активностите беше меѓусебно запознавање на учениците и создавање позитивна работна клима во училницата. Во текот на часот беа реализирани разни активности и игри спроведени од страна на наставничките користејќи тандемска соработка и двојазичен пристап.

Ја започнуваме учебната година со игра и насмевки

На 18 септември 2018 наставничките Нагихан Снопче и Габриела Мерџаноска го одбележаа почетокот на реализација на активностите според Нансен моделот за интеркултурно образование за учебната 2018/2019 година. Учениците со нетрпение ги очекуваа заедничките активности со нивните соученици преку кои се дружат и стекнуваат многу нови вештини и знаења преку посебните програми за интеркултурни активности изработени од страна на НДЦ Скопје.

Фотографиите од учениците се објавени по претходно добиена согласност од страна на нивните родители/старатели.

Месечна ахива