• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Нансен Модел за интегрирано образование

Меѓународната делегација во посета на ООУ „Братство“

На 2. ноември 2018 година, меѓународна делегација составена од г-дин. Геир Хакон Јохансен, прв секретар на Норвешката амбасада во Белград, г. Стеинар Брин, основач на Нансен дијалог мрежата, г-ѓа. Ингрид Вик, Скантеам Норвешка, г-ѓа. Симоне Филипини, директор на Холандскиот институт за повеќепартиска демократија, придружуван од персоналот на НДЦ Скопје, посети едно од училиштата кои го спроведуваат моделот Нансен, основното училиште „Братство“ во општина Карпош, Скопје. Делегацијата беше поздравена од г-ѓа. Јадранка Поповски, директорка на училиштетп, г-ѓа. Марина Хаџипанзова, училиштен педагог, г. Андреј Манолев, претседател на општинскиот совет на општина Карпош, г-ѓа. Гордана С. Зафировска од секторот за прашања од јавен интерес при општина Карпош.

Делегацијата ги посети Нансен училниците и оствари средба со учениците, наставниците и училишниот персонал, и воедно имаа прилика да ја увидат позитивната трансформација на училишните простории и да дискутираат за придобивките од имплементацијата на Нансен моделот за интеркултурно образование. Преку сведоштвата на наставниците и учениците вклучени во активностите на Нансен моделот, делегацијата имаше прилика да се информира за клучните придобивки од имплементација на моделот во создавање на интегрирана училиштен етос, како и успешна интеграција на учениците, наставниците и родителите од различно етничко и верско потекло.

Делегацијата пренесе охрабрувачки пораки и ја изрази својата поддршка и восхит за активностите спроведени со поддршка на НДЦ Скопје.

Директори на училишта од Босна и Херцеговина во посета на НДЦ Скопје

На 15 октомври 2018 година, група составена од директори од основни училишта од Босна и Херцегоцина, како и претставник од НДЦ Приједор беа на работна посета на НДЦ Скопје и Тренинг центарот, каде што одблиску се запознаа со работата во Нансен училиштата, придобивките од Нансен моделот за интеркултуно образование како и со работата на Тренинг центарот за интеркултурно образование. Групата беше составена од Светлана Радаковиќ- Ружичиќ, директорка на ОУ „Младен Стојановиќ“, Љубија, Приједор, Маја Бјељац, директорка на ОУ „Кирил и Методије“ Трнопоље, Приједор, Зинајда Пашагиќ- Хаџиќ, директорка на ОУ „Фатјовци“ Сански Мост и Тања Миловановиќ од НДЦ Приједор.
The group visited one of the most successful schools that works according to the Nansen model for intercultural education, the municipal primary school Goce Delcev in Gostivar. The visit to the school was organized by the NDC Skopje team, teachers and students included in the Nansen intercultural activities. The guests had the opportunity to attend the intercultural extracurricular activities that are carried out bilingually, in Macedonian and Albanian language in order to get more closely acquainted with the teaching methodology applied in ethnically-mixed groups of students.

Здраво живееме, здраво се храниме

03.10.2018 (прва група) и 10.10. 2018 (втора група)

Тандем: Оливера Ѓорѓиоска и Ардијана Зибери

Цели на активноста:

Учениците меѓусебно да се почитуваат, помагаат и соработуваат;
Да се развива чувството на радост и задоволство при реализацијата на воннаставните игри;
Запознавање на учениците со важноста за здравиот начин на исхрана во секојдневниот живот;
Запознавање со значењето на квалитетната исхрана за правилен раст и развој;
Продлабочување на културно- хигиенските навики при подготовка и консумирање на овошје и зеленчук.

Дневна активност: Витамини

03.10.2018 (прва група) и 10.10. 2018 (втора група)
Тандем: Лидија Билбилоска и Дрита Јакупи
Цели на активноста:
• Учениците меѓусебно да се почитуваат, помагаат и соработуваат;
• Да се развива чувството на радост и задоволство при реализацијата на воннаставните игри;
• Запознавање на учениците со важноста за здравиот начин на исхрана во секојдневниот живот;
• Запознавање со значењето на квалитетната исхрана за правилен раст и развој;
• Продлабочување на културно- хигиенските навики при подготовка и консумирање на овошје и зеленчук.

Доделена благодарница на училишниот психолог при ООУ „Гоце Делчев“ Гостивар

На 10 октомври, 2018 година Нансен дијалог центар Скопје додели благодарница на г-ѓа Гордана Настовска, психолог при ООУ „Гоце Делчев“ Гостивар. Признанието беше врачено од страна на извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски во знак на благодарност за континуираната соработка, посветеност и поддршка на активностите реализирани во рамки на Нансен моделот за интеркултурно образование во ООУ „Гоце Делчев“ Гостивар. Освен соработката со учениците, наставниот кадар и родителите, НДЦ Скопје дава исклучителна важност на соработката и консултациите со стручните служби на училиштата како важен сегмент за поддршка на редовниот воспитно- образовен процес како и сите воннаставни активности од интеркултурен карактер.

Нереалното во приказните

На 2 и 9 октомври 2018, тандемот наставнички Габриела Мерџаноска и Нагихан Снопче ја реализираа дневната активност „Вештерки“ со учениците од 2 одд. како дел од месечната тема „Нереалното во приказните“. Активностите се реализираа со група 1 и 2.

Активности за запознавање на учениците

На 9 октомври 2018 година, наставничките Вјолца Рамадановска и Енглантина Муслиу ги реализираа интегрираните воннаставни активности со учениците во рамки на секцијата Креативно изразување и творење. Главните цели на активноста беа: запознавање на учениците и помнење на имињата на новите другарчиња; да се поттикнат на почитување, помагање и соработување во работата; да се развива чувството на радост и задоволство при учењето низ игра, како и поттикнување на учениците за меѓусебна соработка.

Фотографиите од учениците се објавени по претходно добиена согласност од страна на нивните родители/старатели.

Месечна ахива