• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Нансен Модел за интегрирано образование

Подготвени за летен распуст!

На 8 јуни 2018 година, наставниците Зујца Стојанова и Денис Реџепов заедно со учениците го одбележаа успешното завршување на учебната година, која беше збогатена со проектните активности според Нансен моделот за интеркултурно образование. Учениците уживаа во прекрасното време во училишниот двор, каде што играа разни игри и учествуваа во подготвените активности.

Успешно учество во НМИО

На 31. мај 2018 година, наставничките Мерлин Стојановска и Зејнепе Бајрами заедно со учениците вклучени во Нансен моделот за интеркултурно образование го одбележаа успешното завршување на интеркултурните воннставни активности за учебната 2017/18 година. По тој повод, на учениците им беа доделени дипломи за учество во активностите предвидени според програмите за интеркултурни активности на НДЦ Скопје.

Дипломи за учество во НМИО

На 30. и 31. мај 2018 година, наставничките Ленче Анѓелкоска и Африме Дурмиши заедно со учениците вклучени во Нансен моделот за интеркултурно образование го одбележаа успешното завршување на интеркултурните воннставни активности за учебната 2017/18 година. По реализација на дневната активност „Првите јаготки“, на учениците им беа доделени дипломи за учество во активностите предвидени според програмите за интеркултурни активности на НДЦ Скопје за учебната 2017/2018 година.

Дипломи за учество во НМИО

На 30. и 31. мај 2018 година, наставничките Габриела Мерџаноска и Нагихан Снопче заедно со учениците вклучени во Нансен моделот за интеркултурно образование го одбележаа успешното завршување на интеркултурните воннставни активности за учебната 2017/18 година. По тој повод, на учениците им беа доделени дипломи за учество во активностите предвидени според програмите за интеркултурни активности на НДЦ Скопје.

Изложба и НМИО дипломи

Со цел да се одбележи успешното завршување на учебната година и Нансен интеркултурните проектни активности за оваа учебна година, на 30. мај 2018 година наставничките Виолета Паревска и Луљета Ќерими организираа изложба со изработките на учениците, како и доделување на дипломи за успешно учество во Нансен интеркултурните активности во текот на учебната 2017/2018 година. Учениците уживаа во часот збогатен со разни забавни активности и игри.

Роденденски подароци и дипломи

На 30. мај 2018 година, наставничките Лидија Билбилоска и Дрита Јакупи ги реализираа воннаставните активности во духот прослава на родендени и одбележување на успешната реализација на интеркултурните воннаставни активности за оваа учебна година. Цели и задачи на активностите беа: поттикнување на позитивно расположение во групата како и зајакнување на интеракција меѓу децата; откривање на важноста и значењето на роденденот во животот на секое дете, но и во секое семејство; подржување на децата во применувањето на културно-социјалните фрази на двата јазика при честитањето на роденденот; повторување на усвоените роденденски песни на македонски и албански јазик; збогатување на активниот речник кај децата со нови зборови од двата јазици како: роденден, славеник, торта, подарок, роденденска желба, прослава и сл. На крајот на активноста, на учениците им беа доделени дипломи за успешно учество во НМИО активностите во текот на учебната 2017/18 година.

Пролетни активности

30 мај 2018 година – во текот на месец мај наставничките Гордана Томеска и Сузана Вејсели ги реализираа интеркултурните активности како дел од Еко-секцијата која се реализира со учениците. Дневните теми на активностите беа: виножито, пролетна облека, мајски цвеќиња и покрај река. Како резултат на активностите, учениците заедно со наставничките организираа изложба со сите производи од креативните работилници и изработките од интеркултурните воннаставни активности. Родителите гордо уживаа во изложбата со креативни изработки подготвени од учениците.

Фотографиите од учениците се објавени по претходно добиена согласност од страна на нивните родители/старатели.

Месечна ахива