• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Нансен Модел за интегрирано образование

Интеркултурни активности во учебната 2020/2021 година

Во текот на учебната 2020/2021 година нашите вредни наставници и ученици успешно реализираа разновидни активности со интеркултурни елементи.

Online промоција на eduresurs.mk

Со задоволство би сакале да ве известиме дека на 07.04.2021. е промовирана првата интеркултурна воспитно-образовна платформа, како последен продукт на Нансен Дијалог Центар Скопје. Нансен Дијалог Центар Скопје е организација […]

Интеркултурни активности во второто полугодие

Од 15.02.2021г. наставниците и професорите ширум државата започнаа со одржување на активности со интеркултурни елементи. Им посакуваме уште многу интеркултурни активности!

Донација од НДЦ Скопје и Амбасадата на Кралството Норвешка во Белград за училиштата

Во налетот на мноштво предизвици кои ги наметна секојдневието во услови на пандемија, особено е важно да не ги заборавиме тие на кои им е потребна најголема грижа, заштита и внимание – децата!

Промоција на Македонско-албански / Албанско македонски разговорник

Нансен дијалог центар од Скопје, реализирајќи ја својата визија како невладина организација што промовира поквалитетно образование базирано на интеркултурализам и меѓуетничка кохезија, поттикна изработка на македонско-албански / албанско-македонски разговорник, проект што беше поддржан од страна на Високиот комесар за национални малцинства при ОБСЕ, а беше реализиран од двајца автори, универзитетските професори д-р Бертон Сулејмани и д-р Веселинка Лаброска.

Промоција на прирачникот „101 игра”

Со особено задоволство, Нансен Дијалог Центар Скопје, го промовира прирачникот „101 игра” креиран и подготвен од страна на тимот на НДЦ Скопје. Истиот содржи мноштво, лесни и интересни игри наменети за сите возрасти. Понудените игри се разновидни, наменети како за училишен, така и за домашен, сеемен амбиент.

Крај на првото полугодие во учебната 2019/2020

Наскоро завршува уште едно весело, разиграно и интеркултурно училишно полугодие, благодарение на посветеноста, мотивацијата, позитивната енергија, трудот и љубовта на наставничките тандеми, учениците, родителите и соработниците на Нансен модел за […]

Фотографиите од учениците се објавени по претходно добиена согласност од страна на нивните родители/старатели.

Месечна ахива