• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

 (02.11, 2009) На ден 02 ноември во училиштето се одржа состанок со сите родителии на учениците од прво и второ одделение. На состанокот беа избрани нови членови на училишниот...

(01.09, 2009) На први септември во Интегрираното двојазично основно училиште “Фридтјоф Нансен” започна првиот училишен час. На првиот училишен ден во ова училиште покрај тоа...

(09.05, 2009) На ден 09.05.2009 наставничките и учениците во ИДОУ “Фридтјоф Нансен” органиризаа и реализираа еднодневен излет до тетовското Кале. Целта на овој излет беше:...

(26.04, 2009) Од 26.04.2009 год. (недела) родителите на учениците од ИДОУ “Фридтјоф Нансен” волонтерски започнаа да го уредуваат дворот на училиштето односно изградба на...