• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

На 22. април 2019. година, наставниците Тодорка Нане и Надица Нане заедно со ученици од петто одделение ја реализираа дневната активност “Ден на планетата Земја” во рамки на...

На 22. април 2019. година, наставниците Дарко Талески и Наташа Забрчанец со учениците од шесто одделение ја реализираа активноста “Право на име” во рамки на темата “Детските...

На 8. април 2019. година, наставниците Маја Митева Петроска и Захарица Илиеска заедно со учениците од второ и трето одделение реализираа активности во рамки на темата...

На 25. март 2019. година, наставниците Тодорка Нане и Надица Нане заедно со ученици од петто одделение ја реализираа дневната активност “Пченица” во рамки на темата “Од зрно...

На 24. март 2019. година, наставниците Спасиче Николовска и Исниша Салиоски од подрачното училиште „Никола Карев“ с. Борино, со учениците од второ одделение реализираа...

На 22. март 2019. година, наставниците Дениз Реџепов и Зујца Стојанова со учениците од прво одделение ја реализираа активноста „Цветна градина“ во рамки на Еко секцијата од...

На 21. март 2019. година, училишниот психолог Светлана Аспровска Тодоровиќ, заедно со учениците од втора година, реализираа две активности во рамки на темата “Грижата за...

Во текот на март 2019. година, наставниците Светлана Кочовска и Афердита Амедовска заедно со учениците од трето одделение спроведоа активности во рамки на месечната тема...