• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

На 25. март 2019. година, наставниците Тодорка Нане и Надица Нане заедно со ученици од петто одделение ја реализираа дневната активност “Пченица” во рамки на темата “Од зрно...

На 24. март 2019. година, наставниците Спасиче Николовска и Исниша Салиоски од подрачното училиште „Никола Карев“ с. Борино, со учениците од второ одделение реализираа...

На 22. март 2019. година, наставниците Дениз Реџепов и Зујца Стојанова со учениците од прво одделение ја реализираа активноста „Цветна градина“ во рамки на Еко секцијата од...

На 21. март 2019. година, училишниот психолог Светлана Аспровска Тодоровиќ, заедно со учениците од втора година, реализираа две активности во рамки на темата “Грижата за...

Во текот на март 2019. година, наставниците Светлана Кочовска и Афердита Амедовска заедно со учениците од трето одделение спроведоа активности во рамки на месечната тема...

На 20. март 2019. година, наставниците Даниела Стефановска и Хатиџе Мемети со учениците од прво одделение ја реализираа дневна активност „Цвеќарница“ од месечната тема „Цвет...

На 13. март 2019. година, наставниците Дарко Талески и Наташа Забрчанец со учениците од шесто одделение ја реализираа активноста “Виножито” во рамки на темата “Бои и тонови”...

На 11. март 2019. година, наставниците Кристина Стојанова и Зерин Кокаљари со учениците од шесто одделение реализираа активност во рамки на Уметничката секција. Активноста...