• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Надворешни евалуатори

Локални надворешни евалуатори

проф. д-р Елена Ачковска Лешковска
Институт за психологија
Филозофски факултет
Скопје, Македонија

проф. д-р Сузана Миовска-Спасева
Институт за педагогија
Филозофски факултет
Скопје, Македонија

проф. д-р Хана Салиу
Катедра за психологија
Филозофски факултет
Тетово, Македонија

проф. д-р Вера Стојановска
Институт за педагогија
Филозофски факултет
Скопје, Македонија

Меѓународни надворешни евалуатори

д-р Ен Мареј
Белфаст, С. Ирска