• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Нансен Модел за интеркултурно образование

Интеркултурни активности во месец октомври 2021

Над 80 наставници од основни и средни училишта ширум држата внесоа голем број на интеркултурни интервенции во различни наставни содржини, нагласувајќи ги прнципите на прифаќање, почитување и соработување.