• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Нансен Модел за интеркултурно образование

Интеркултурни активности во учебната 2020/2021 година

Во текот на учебната 2020/2021 година нашите вредни наставници и ученици успешно реализираа разновидни активности со интеркултурни елементи.