• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Нансен Модел за интеркултурно образование

Интеркултурни активности во второто полугодие

Од 15.02.2021г. наставниците и професорите ширум државата започнаа со одржување на активности со интеркултурни елементи. Им посакуваме уште многу интеркултурни активности!