• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Нансен Модел за интеркултурно образование

Уметничко катче

На 21 и 28 септември 2018 година, наставничките Тијана Бајрактарска и Хурмет Ала реализираа интеркултурни активности планирани според месеќната тема „Нашето уметничко катче“. Цели на активностите беа: поттикнување на соработнички односи во групата; поддржување на конструктивната комуникација и соработка меѓу учениците и наставниците од две етнички групи; поддржување на креативноста и иновативноста кај учениците.