• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Нансен Модел за интеркултурно образование

Проектни активности на НМИО во ОУ „Кирил и Методија“

На 19 Март 2015 г.  наставниците Дарко Талески и Ферди Булут од ОУ „Кирил и Методија“ – Канатларци, продолжија со спроведувањето на проектните активности во согласност со методологијата на Нансен модел за интегрирано образование. Темата на активноста беше изработка на декорации од хартијата и оригами техника. Им благодариме на наставниците и учениците за нивниот континуиран интерес и ентузијазам за промовирање на проектот Нансен модел за интегрирано образование при нивното училиште, преку организирање и учество во овие креативни активности.