• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Нансен Модел за интеркултурно образование

Започнаа активностите на НМАИ при ОУ Братство-Миѓени

На 12 ноември, 2014 година учениците од шесто одделение кои се вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано образование во ОУ Братство- Мигени присуствуваа на првата интегрирана воннаставнa активност. Оваа активност беше организирана од страна на наставниците вклучени во проектот г-ѓа Сихана Каба- Касами, г-ѓа Даниела Апостоловска, г-ѓа Гонџе Ејуби  и г-ѓа Александра Kундевска. Учениците уживаа во различни воведни игри и активности кои се специфични за проектот Нансен модел за интегрирано образование. Тимот за едукација, обука и развој во рамките на НДЦ Скопје учествуваше на првата активност во рамките на проектот НМАИ.