• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Во текот на февруари и март 2019. година, наставниците Хирмете Ала и Тијана Бајрактарска заедно со ученици од четврто одделение реализираа активности во рамки на месечната...

Во текот на февруари 2019. година, наставниците Елизабета Јовановска и Илбере Арифи наставниците Валентина Благоевска Петрушевска и Рејхан Рушити заедно со нивните ученици...

Во текот на февруари 2019. година, наставниците Даниела Младеновска и Теута Бедиу ја реализираа активноста “Врапчето Сивко” во рамки на месечната тема “Првиот снег” од...

Во текот на февруари 2019. година, наставниците Радица Ацевска и Мирсада Идризи заедно со ученици од прво и второ одделение реализираа воннаставни воведни активности преку кои...

Во текот на февруари 2019. година, наставниците Сизана Спахиу и Ѓурѓица Маринова заедно со ученици од прво одделение реализираа активности во рамки на месечната тема “Зимски...

Во текот на јануари и февруари 2019., наставниците Ленче Анѓелкоска и Африме Дурмиши заедно со учениците од трето одделение спроведоа активности во рамки на месечната тема...

Во текот на февруари 2019. година, наставниците Хирмете Ала и Тијана Бајрактарска заедно со ученици од четврто одделение реализираа активности во рамки на месечната тема “Вез”...

Во текот на февруари 2019., наставниците Силвија Рошкова и Садик Исени, заедно со ученици од седмо одделение спроведоа активности во рамки на месечната тема “Белгија” од...

Фотографиите од учениците се објавени по претходно добиена согласност од страна на нивните родители/старатели.

Месечна ахива