• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

03.10.2018 (прва група) и 10.10. 2018 (втора група) Тандем: Оливера Ѓорѓиоска и Ардијана Зибери Цели на активноста: Учениците меѓусебно да се почитуваат, помагаат...

03.10.2018 (прва група) и 10.10. 2018 (втора група) Тандем: Лидија Билбилоска и Дрита Јакупи Цели на активноста: • Учениците меѓусебно да се почитуваат, помагаат и...

На 2 и 9 октомври 2018, тандемот наставнички Габриела Мерџаноска и Нагихан Снопче ја реализираа дневната активност „Вештерки“ со учениците од 2 одд. како дел од месечната тема...

На 9 октомври 2018 година, наставничките Вјолца Рамадановска и Енглантина Муслиу ги реализираа интегрираните воннаставни активности со учениците во рамки на секцијата...

Фотографиите од учениците се објавени по претходно добиена согласност од страна на нивните родители/старатели.

Месечна ахива