• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Modeli Nansen për arsim interkulturor

Bordet drejtuese të QDN Shkup dhe Fondacionit për arsim të integruar vizituan SHF “Goce Dellçev”

Më 29 shtator, 2017, QDN Shkup organizoi vizitë në shkollën fillore “Goce Dellçev” në Gostivar për anëtarët e Bordeve drejtuese të QDN Shkup dhe Fondacionit për arsim të integruar. Qëllimi i vizitës ishte prezantimi i detajuar i anëtarëve të Bordit drejtues me një nga shkollat ​​më të suksesshme të modelit Nansen. Gjatë vizitës, anëtarët kishin rastin të njihen me aktivitetet ndërkulturore që janë duke u realizuar në këtë shkollë si dhe të takohen me nxënësit, mësuesit dhe menaxhmentin e shkollës për të diskutuar ndryshimet dhe përfitimet që janë rezultat i bashkëpunimit të përbashkët ose zbatimit të modelit Nansen për arsim ndërkulturor. Gjatë takimit me menaxhmentin e shkollës, QDN Shkup ndau mirënjohje për drejtorin e shkollës Sasho Shareski dhe zëvendës drejtorin Sefer Elmazi për rezultate të jashtëzakonshme në fushën e arsimimit të integruar dhe ndërkulturor si dhe kontribut të jashtëzakonshëm dhe mbështetje për zbatimin e Konceptit për arsim ndërkulturor në PS “Goce Dellçev”, Gostivar.