• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
Buqetë me lule
Më 12 mars 2018, mësueset Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti realizuan aktivitetin "Buqetë me lule" në suaza të Eko-sekcionit. Qëllimet e aktivitetit ishin: - Inkurajimi i nxënësve të
Riciklimi kreativ
7 Mars 2018- Aktivitetet e integruara jashtëmësimore të cilat zbatohen sipas modelit Nansen për arsimim interkulturor, përveç integrimit dhe socializimit të nxënësve, gjithashtu mbështesin potencialin e tyre krijues
Punëtoritë e marsit
Më 5 dhe 6 mars, profesoresha Svetlana Asprovska-Todorovikj organizoi aktivitete kreative dhe punëtori me nxënësit e përfshirë në aktivitetet e projektit Nansen. Tema e punëtorive ishte në frymën
Urimet e 8 Marsit
Më 6 mars 2018, mësimdhënëset Mirjana Nevenova dhe Fatmire Mahmudi realizuan aktivitetin e planifikuar jashtëmësimor me nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë. Aktiviteti u realizua në
Aktivitete hyrëse ndërkulturore
Më 22 shkurt dhe 2 mars 2018, tandem i mësimdhënësve Gabriela Merxhanoska dhe Nagihan Snopçe realizoi aktivitetet e para hyrëse jashtëmësimore sipas modelit Nansen për arsimim ndërkulturor me
Njohja e ndërsjellë e nxenesve
Më 2 mars 2018, tandemi i mësimdhënësve Frosina Maneva dhe Selver Abazi realizoi aktivitetet hyrëse jashtëmësimore sipas modelit Nansen për arsimim ndërkulturor me nxënësit e klasës së tetë
Ndërtojmë ura
Më 2 mars 2018 mësimdhënësit Spasiçe Nikoloska dhe Isnisha Salioski realizuan aktivitetin jashtëmësimor si pjesë e pjesës e programit "Konstruktorët e vegjël". Gjatë aktivitetit, nxënësit punuan modele të
Lojërat për njohje të ndërsjellë
Më 23 shkurt dhe 2 mars 2018, mësueset Lençe Angjelkoska dhe Afrime Durmishi realizuan aktivitetet e integruara jashtëmësimore me nxënësit në kuadër të Eko-seksionit. Qëllimet kryesore të aktivitetit
Dizajnojmë
Më 1 mars 2018 mësueset Natasha Mladenovska dhe Faruk Jashari realizuan aktivitetin e integruar jashtëmësimor me studentët. Përmes aktiviteteve kreative, nxënësit mësuan më shumë rreth procesit të dizajnimit
Njohje e ndërsjellë gjatë aktiviteteve interkulturore
Më 1 mars 2018, tandemi i mësimdhënësve Marina Simovska dhe Elida Aliti realizuan aktivitetet hyrëse jashtëmësimore sipas modelit Nansen për arsimim ndërkulturor me nxënësit e përfshirë në projekt.

Arkivi