• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
Raport nga hulumtim i realizuar nga Dr. Anne Murray
NDIKIMI I MODELIT NANSEN PËR ARSIM INTERKULTUROR NË SHKOLLËN FILLORE “GOCE DELLÇEV” GOSTIVAR, REPUBLIKA E MAQEDONISË
Koha për argëtim
Më 8 maj 2018 QDN Shkup organizoi një shfaqje me kukulla për nxënësit e përfshirë në projektin e modelit Nansen për arsimim interkulturor në Sh. f. K. “Vëllazërimi”.
Festojmë çaste të lumtura së bashku
2 maj 2018- Një mënyrë e shkëlqyer për të mundësuar klimë pozitive socio-emocionale në klasë është të organizojë kremtime të përbashkëta me nxënësit. Kuptohet, kremtimet më të preferuara
Oborri i hareshëm i fshatit
Më 2 maj 2018 mësimdhënëset Zejnepe Bajrami dhe Merlin Stojanovska realizuan aktivitetin jashtëmësimor me temën “Oborri i hareshëm i fshatit” si pjesë e sekcionit të artit. “Çdo grup
Dhurata për ditëlindje
Më 26 dhe 27 prill 2018 mësimdhënëset Gabriella Merxhanoska dhe Nagihan Snopçe organizuan aktivitetet e integruara në frymën e festimit të ditëlindjeve. Qëllimet dhe detyrat e aktiviteteve ishin:
Punëtori argëtuese dhe edukative
Gjatë muajit prill 2018, mësimdhënësit Frosina Maneva dhe Selver Abazi zbatuan aktivitete interkulturore jashtëmësimore si dhe punëtori kreative me nxënësit. Gjatë aktiviteteve të planifikuara dhe zbatuara nga tandemi
Mësojmë për Holandën dhe Zvicrën
Më 26 prill 2018, mësimdhënëset Maja Miteva Petroska, Zaharica Ilieska dhe Todorka Nane realizuan aktivitetin në temën “Zvicra”. Me ndihmën a aktiviteteve kreative dhe edukative, nxënësit mësuan më
Mirëserdhe dallëndyshe
Më 25 prill 2018, mësimdhënëset Violeta Parevska dhe Luljeta V. Qerimi zbatuan aktivitetin ditor “Mirëserdhe dallëndyshe” në suaza të eko-sekcionit. Qëllimet e aktivitetit ishin : Ushtrimi i saktësisë
Mësojmë për Holandën
Më 20 dhe 25 prill 2018, mësimdhënëset Mirushe Xhaferi dhe Aneta Kazioska realizuan aktivitetin jaashtëmësimor në temën “Holanda”. Qëllimet dhe objektivat e aktivitetit ishin: – Njohja me simbolet
Origami dekorime
Më 17 dhe 25 prill 2018, mësimdhënëset Luljeta Aziri dhe Jasmina Efremoska realizuan aktivitetin jashtëmësimor në temën “Origami dekorime”. Qëllimet e aktiviteteve ishin: inkurajimi i atmosferës pozitive në

Fotografitë e nxënësve janë shpallur pas sigurimit të pëlqimit nga ana e prindërve/kujdestarëve të tyre.

Arkivi