• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
Njoftim / Thirrje e hapur

Mësimdhënësit të cilët kanë përfunduar nivelin bazik dhe të avancuar të trajnimeve për Modelin Nansen për arsim interkulturor, si dhe tandemët e mësimdhënësve nga shkollat me të cilat QDN Shkup ka një bashkëpunim shumëvjeçar, kanë mundësi në Programet vjetore për […]

Ndahen diploma për nxënësit e inkuadruar në MNAI në SHFK “Goce Dellçev” Gostivar

Më 7 qershor 2017, QDN Shkup ju ndau diploma nxënësve të inkuadruar në modelin Nansen për arsimim të integruar në SHFK “Goce Dellçev” Gostivar për pjesëmarrjen e tyre aktive në […]

Thirrja e dytë hapur për zgjedhjen e 5 model- shkollave për zbatimin e Konceptit për arsim interkulturor
Organizohet ekskursion për nxënësit nga SHFK “Goce Dellçev” Gostivar

Më 10 maj 2017, QDN Shkup organizoi ekskursion për 130 nxënës të klasës së 3, 4 dhe 5-të nga SHFK “Goce Dellçev” Gostivar. Nxënësit ishin të shoqëruar nga ekipi i […]

Aktivitete pranverore në Nansen model shkollat dhe aktivitetet e projektit

Gjatë muajve mars dhe prill 2017, shkollat e përfshira në modelin Nansen për arsimin e integruar, si dhe shkollat që zbatojnë modelin Nansen përmes aktiviteteve të projektit, organizuan aktivitete të […]

Realizohen modulet praktike për MNAI në SHFK “Goce Delçev” Gostivar

Në periudhën 22-27 mars 2017, pjesëmarrësit e regjistruar në nivelin bazë të trajnimit për arsimim të integruar në suaza të Qendrës së Trajnimit të QDN Shkup morën pjesë në modulet […]

Arkivi