• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Училишта

Модел училишта

ООУ “Гоце Делчев”

Општина Битола

ООУ “Братство”

Општина Карпош

ООУ “Толи Зордумис”

Општина Куманово

ООУ “Лирија”

Општина Тетово

ООУ “Гоце Делчев”

Општина Гостивар

Училишта со (КИО) проектни активности

ООУ “Братство Миѓени”

Општина Тетово

ООУ “Гоце Делчев”

Општина Конче

ССУГС “8. Септември”

Општина Скопје

СУГС “Ѓорѓи Димитров”

Општина Скопје

ОУ “Никола Карев”

Општина Крушево

ОУ “Битолскиот Конгрес”

с. Лопате, Општина Куманово

ОУ “Кирил и Методиј”

с. Канатларци, Општина Прилеп

Училишта кои го имплементирале НМИО

Училиште Место Од До Дознајте повеќе
Основно училиште “Фридтјоф Нансен” Прељубиште, Општина Јегуновце За училиштето
Средно училиште “Моша Пијаде” Прељубиште, Општина Јегуновце За училиштето
Основно училиште “Маршал Тито” Општина Струмица За училиштето
Основно училиште “Рајко Жинзифов” Општина Чаир За училиштето
Основно училиште “Страшо Пинџур” Општина Карбинци За училиштето
Основно училиште “Вук Стефановиќ Караџиќ” Општина Бујановац За училиштето
Основно училиште “Али Бекташи” Општина Бујановац За училиштето
Основно училиште “Славчо Стојменски” Општина Виница За училиштето
Основно училиште “Кочо Рацин” Огњанци, Општина Петровец За училиштето
Основно училиште “Никола Карев” Саждево, Општина Крушево За училиштето
Основно училиште “Никола Карев” Борино, Општина Крушево За училиштето