• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Нансен Модел за интеркултурно образование

Организирана екскурзија за учениците од ООУ „Гоце Делчев“, Гостивар

На 10 мај 2017 година, НДЦ Скопје организираше екскурзија за 130 ученици од 3, 4, и 5-то одделение од ООУ „Гоце Делчев“ Гостивар. Учениците беа придружувани од тимот наставници кои се вклучени во релизацијата на Нансен моделот за интегрирано образование: Мируше Џафери, Анета Казиовска, Љуљета Азири, Јасмина Ефремоска, Габриела Мерџаноска и Нагихан Снопче.

Екскурзијата со учениците беше планирана во Нансен Годишната програма за интегрирани воннаставни активности со цел одбележување на успешото завршување на школската година. Учениците заедно со нивните наставнички ги посетија Планетариумот, Детски креативен центар и Зоолошката градина во Скопје.

За повеќе фотографии кликнете тука.