• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
Известување / Отворен повик

Наставниците коишто го завршиле основното и напредното ниво на обуки за Нансен модел за интеркултурно образование, како и наши досегашни наставнички тандеми од училиштата со коишто НДЦ Скопје има повеќегодишна соработка, можат во Годишните […]

Доделени дипломи на учениците вклучени во НМИО во ООУ „Гоце Делчев“ Гостивар

На 7 јуни 2017 година, НДЦ Скопје им додели дипломи на учениците вклучени во Нансен моделот за интегрирано образование во ООУ „Гоце Делчев“ Гостивар за нивното активно и успешно учество […]

Втор отворен повик за избор на нови 5 модел – училишта за имплементација на Kонцепцијата за интеркултурно образование
Организирана екскурзија за учениците од ООУ „Гоце Делчев“, Гостивар

На 10 мај 2017 година, НДЦ Скопје организираше екскурзија за 130 ученици од 3, 4, и 5-то одделение од ООУ „Гоце Делчев“ Гостивар. Учениците беа придружувани од тимот наставници кои […]

Пролетни активности во Нансен модел училиштата и проектните активности

Во текот на месеците март и април 2017 година училиштата вклучени во Нансен моделот за интегрирано образование, како и училиштата кои го применуваат Нансен моделот преку проектни активности, организирани интегрирани […]

Реализирани практични модули за НМИО во ООУ „Гоце Делчев“ во Гостивар

Во периодот 22-27 март, 2017 година учесниците од основното ниво на обука за интегрирано образование во Скопје при Тренинг центарот на НДЦ Скопје присуствуваа на практичните модули во рамки на […]

Месечна ахива