• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
Активност во училишниот двор
На 14-ти март 2018 година наставниците Зујца Стојанова и Денис Реџепов ја реализираа планираната воннаставна активност со учениците според Сообраќајната секција. Учениците уживаа во цртањето на бродови во
Букет од цвеќе
На 12-ти март 2018 година, наставничките Даниела Стефановска и Хатиџе Мемети ја реализираа активноста „Букет од цвеќе“ во рамки на Еко- секцијата. Цели на активноста беа:
Креативно рециклирање
7 март 2018 година- Интегрираните воннаставни активности кои се спроведуваат според Нансен моделот за интеркултурно образование, покрај успешна интеграција и социјализација меѓу учениците, го поддржуваат и нивниот креативен
Мартовски работилници
На 5-ти и 6-ти март, професорката Светлана Аспровска- Тодоровиќ организираше креативни активности и работилници со учениците вклучени во Нансен проектните активности. Темата на работилниците беше во духот на
Честитки за 8-ми Март
На 6-ти март 2018 година, наставничките Мирјана Невенова и Фатмире Махмуди ја реализираа планираната воннаставна активност со учениците од второ и трето одделение. Активноста беше реализирана како дел
Воведни интеркултурни активности
На 22 февруари и 2 март 2018 година тандемот составен од наставничките Габриела Мерџаноска и Нагихан Снопче ги реализираа првите воведни воннаставни активности според Нансен моделот за интеркултурно
Меѓусебно запознавање на учениците
На 2 март 2018 година, наставничките Фросина Манева и Селвер Абази реализираа воведни воннаставни активности според Нансен моделот за интеркултурно образование со учениците од осмо и деветто одделение
Градиме мостови
На 2-ри март 2018 година наставниците Спасиче Николоска и Исниша Салиоски ја реализираа воннаставната активност како дел од програмската секција "Мали конструктори". За време на активноста, учениците изработија
Игри за запознавање на учениците
На 23 февруари и 2 март 2018 година, наставничките Ленче Анѓелкоска и Африме Дурмиши ја ги реализираа интегрираните воннаставни активности со учениците во рамки на Еко-секцијата. Главните цели
Дизајнираме
На 1 март 2018 година тандемот Наташа Младеновска и Фарук Јашари ја реализираше интегрирана воннаставна активност со учениците. Преку креативни активности, учениците научија повеќе за процесот на дизајнирање

Месечна ахива